1 November 2007

如何停止悪夢?


正如標題,有誰能譲我停止作悪夢?悪夢有如傅染病,先是小魚不断作夢,現在輪到我。睏,我眞是睡眠不足。。。不止作夢,還作超恐怖的悪夢。

11 comments:

海市蜃樓 said...

夢境同現實係相反既,即係好事將來臨,無需擔心。

日間少d唸野,唔好出甘多計仔,夢就自然會少喇!哈哈

海市蜃樓 said...

其實自己覺得唔好唸甘多野,夜晚就會好訓。

chengsun said...

去找心理医生聊聊, 看到昂贵的账单包你怕到不敢再梦.

LeMontEA said...

海市蜃樓:“夢境同現實相反既”如果係眞既,眞係太好。最近,没乜好運。
我邊都有出甘多計仔啊,大佬。

chengsun:“去找心理医生聊聊”
我心理正常啊,哈哈。我道是想問問心理医生要不要来給我看看,我收費是大衆化的,呵呵

cK said...

放松心情,静坐(Meditation)或改变一下睡觉的姿势可能会有帮助。
对了,睡前吃东西或某些东西压着胸口也会造成恶梦。

少俊 said...

我是多梦的人。我称它为第二人生。噩梦不是天天有。就一些做了也不记得的梦~

harriet said...

我也常发梦。
不过不是恶梦。
把睡姿调一调。看看。

LeMontEA said...

cK:謝謝你的建議。我会試一試。

俊少:第二人生?我不要啦。我要好好睡覚。

harriet:把睡姿換一換?好像有点難。

khong said...

我压力大时就会发梦,上一次发梦是在oral defence前一晚。

LeMontEA said...

oral defence?压力太大了。放松心情。

khong said...

postgraduate oral defence,前一晚梦到自己什么都没准备就去口试。