19 July 2007

小启事

各位,从今以後我不再是檸檬茶氏,只是檸檬茶而已。洋名是LeMontEA,你可以称我為LeMontEA檸檬茶嘿嘿。請多多賜教!p/s:作了市場調査,我還是用回檸檬茶氏 ,就算和檸檬茶室谐音又如何,大家都説世界上仅此一家。换其他的名字反而就逊掉了,这样就好。嘻嘻嘻,感覚自己好特別!我是檸檬茶氏,洋名是LeMontEA,你可以称我為LeMontEA或檸檬茶氏。謝謝,各位接受我調査的人。

8 comments:

海市蜃樓 said...

檸檬茶氏還不錯的說,爲何有此更改呢?一下子很難從我的記憶裏刪除,給d時間我啊!

LeMontEA said...

有一日,我發覚“檸檬茶氏”同“檸檬茶室”好漆,吓,“檸檬茶餐室”?!!我喃佐好耐,想換成“檸檬茶人”,“檸檬茶軒”。。。但係唔明。自己都唔慣,唔知点算好。

但係無論点,我都係LeMontEA ^@^

忍者爸爸 said...

For me, people call me anything also can.

无所谓...

海市蜃樓 said...

玩野啊?!!!哈哈

少俊 said...

真名呢?

Fish said...

原来我是受经核准的“市场调查”……呵呵呵

LeMontEA said...

忍者怪学長:哈哈,can i call u Ninja Turtle? :P i like this cartoon leh. which colour of Ninja turtle u r?hoho

海市蜃樓:玩野??哈哈,没。

少俊:真名?哈哈,从来没想過要公開,可能公開側臉照、背影照,嘻嘻嘻。應該快公開了。

Fish:你一直是我首選的市场调查標準,嘻嘻嘻。多謝。

海市蜃樓 said...

名人不做暗事,就敢敢公開你的廬山真面目吧!